CAD/CAM/CAE

Posiadam teoretyczną i praktyczną umiejętność posługiwania się następującym oprogramowaniem CAD/CAM/CAE:

 • AutoCAD
 • IMOS
 • Solid Edge
 • SolidWorks -> certyfikaty
 • Pro/ENGINEER 1
 • Catia 1
 • Unigraphics / NX 1
 • MSC ADAMS 2
 • Ansys 2

1 - znajomość modułów: Solid Part Modeling, Assemblies, Drafting

2 - podstawowa znajomość programów

 


 

 • Tworzenie / odczytywanie dokumentacji technicznej z zastosowaniem zasad geometrycznego wymiarowania i tolerowania GD&T (ASMEY14.5-2009).

 • Tworzenie analiz wymiarowych.

 


 

 Programowanie maszyn sterowanych numerycznie:

 • NC500
 • WoodWOP
 • XNC
 • ALBATROS
 • XILOG
 • ISO