Wykształcenie

2012 - 2013

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

Studia Podyplomowe: Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE.

 

1995 - 2000

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna.

Specjalizacja: Meblarstwo (tytuł magistra inżyniera)